Rutes Culturals

Són totes les rutes culturals, principalment temàtiques, amb un profund treball de recerca, més enfocades a públic local, nacional, o visitant repetidor.

Sempre he tingut una gran curiositat per conèixer la història recent de la meva gent i del meu poble. Per mi aquesta connexió emocional, ha estat la condició sine qua non per el.laborar les rutes, i transmetre-les amb la mateixa emoció amb què les sento.

Les entrevistes personals per conèixer de viva veu testimonis de vida; la recerca documental en arxius; i el recolzament en la premsa i en les imatges d’època són el pal de paller de les meves rutes. Totes elles configuren part de la història social contemporània empordanesa.